ΑΥΤΟ ΤΟ BLOG ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Questo blog è un tentativo mio di fare ,ciò che non fanno giornalisti professionisti

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

nocensura.com: INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO


IL SODALIZIO
Credito, speculazione finanziaria, capitale

di Moreno Pasquinelli


La tesi di fondo sottesa a questa inchiesta sul ruolo del sistema bancario si articola in cinque postulati:
(a) negli ultimi decenni il sistema economico, anzitutto occidentale (ove cioè il capitalismo è sorto e si è irrobustito) ha subito una profonda metamorfosi: la rendita finanziaria, ovvero il modo di moltiplicare guadagni e denaro saltando le fatiche del processo di creazione di plusvalore, ha preso il sopravvento sul capitale produttivo —dove per produttivo, con Marx, deve intendersi creatore e moltiplicatore del valore di scambio, produttivo di plusvalore. [1]

(b) Questa metamorfosi ha causato a sua volta il mutamento della composizione e della fisionomia della classe effettivamente dominante, poiché dominante, in cima alla piramide sociale, non sta più la tradizionale borghesia imprenditoriale, ma la classe parassitaria dei rentier: siamo apparentemente dentro un sistema sostanzialmente post-borghese (in un articolo del giugno scorso parlammo di meta-capitalismo).
(c) Tra Capitale e rendita speculativa, ovvero tra ciò che resta ancora della borghesia capitalistica e la nuova classe di sanguisughe della finanza s’è stabilità una simbiosi asimmetrica. Pur separati da contrasti intestini, essi sembrano come gemelli siamesi, anzi, sono spesso due entità nella medesima figura, come lo sono, nel romanzo di Robert Louis Stevenson, il dottor Jekyll e mister Hyde.

tratto - read more :
nocensura.com: INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO: Tabella n.1 IL SODALIZIO  Credito, speculazione finanziaria, capitale di Moreno Pasquinelli   La tesi di fondo sottesa a questa...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου